גיוס משאבים - לגייס יותר משאבים באמצעות מערכות מתקדמות

לא מעט עמותות, מתמודדות מדי יום עם משימת איתור המקורות לגיוס משאבים ומאמצים שונים מופנים לפיתוח ערוצי התרמה מגוונים. 
לצד כוחות רבים המופנים לעבר יצירת כיוונים חדשים, מתקיים תהליך טיפוח ושימור מקורות גיוס קיימים השואב אף הוא שעות עבודה רבות.

בין המאמצים המושקעים, קיימת עבודה לא מבוטלת על מאגרי המידע.שם גם טמון
לא אחת תיסכול גדול. 
נתונים לא מעודכנים,נתונים החוזריםעל עצמם, אי דיוקים
וחוסר מידע,אלה רק חלקמן הבעיות מולן מתמודדים מגייסי הכספים.
מאגרי המידע מגיעים ממספר מקורות,ממספר מחלקות שונות,וחוסר
הסדר גורם לבזבוז זמן יקר,ולפגיעה בתהליך גיוס התרומות.

הדרך להגדלת כוחו של מערך גיוס הכספים בארגונכם טמונה באימוץ
תוכנת ניהול כוללת של מאגרי המידע (
CRM), אשר משרתת את
הארגון כולו, מאפשרת שיתוף במידע מטעם מחלקות רבות ומבטיחה
בכך מאגר תורמים מעודכן נכון ואיכותי בכל רגע ורגע.

ניהול מערך הנתונים של הארגון ב"מקום אחד", תוך מתן אפשרות
לגורמים רבים לחלוק במידע, יבטיח התייעלות המערכת כולה.
ניהול נכון יאפשר לצוותים שונים לעבוד בשיתוף פעולה מלא,
וימנע טעויות. ניהול נכון יאפשר פנייה למספר רב יותר של תורמים
פוטנציאליים בתזמון הנכון,ומתוך היכרות עמם ובכך יעלה את אחוזי
ההצלחה של תהליך הגיוס כולו

תוכנה לניהול עמותה |  בניית אתרים לעמותות |  ניהול עמותות |  ניהול עמותות הרחבה